Ludowy Klub Jeździecki LEWADA, ul. Parkowa 23, 47-263 Zakrzów
tel.: 77 4875417, e-mail: lewada@kjlewada.pl
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00

 

Otwarte Mistrzostwa Opolszczyzny w Ujeżdżeniu 2015

PROPOZYCJE ZAWODÓW
Otwarte Mistrzostwa Opolszczyzny w Ujeżdżeniu
Zawody Regionalne w Ujeżdżeniu
ZAKRZÓW 09-10 maja 2015

INFORMACJE OGÓLNE
1. Termin: 09-10 maja 2015 roku

2. Organizator: Opolski Związek Jeździecki i Ludowy Klub Jeździecki "LEWADA"
47-263 Zakrzów, ul. Parkowa 23, tel. 77 4875417, fax. 77 4875364, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Przewodniczący komitetu organizacyjnego: Andrzej Sałacki
Komisja sędziowska: Marek Ruda, Łukasz Dziarmaga
Dyrektor zawodów: Joanna Skowerska
Dyrektor biura zawodów: Dorota Karpińska
Obsługa komputerowa: Daniel Karpiński

3. Miejsce: Ludowy Klub Jeździecki LEWADA; 47-263 Zakrzów, ul. Parkowa 23

4. Program zawodów:
09.05.2015 Sobota godz. 9:00
Konkurs nr 1 - kl. D-2 Program Międzynarodowy Konkurs Wstępny B Kategoria Dzieci
Konkurs nr 2 - kl. L-2 Program krajowy Ed. 2015
Konkurs nr 3 - kl. N-4 Program krajowy Ed. 2015
Konkurs nr 4 - kl. CC–4 Program międzynarodowy Św. Jerzego, edycja FEI 2009, kor. 2015 (CC-4),
Konkurs nr 5 - kl. P-1 Program krajowy Ed. 2015 - półfinał Otwartych Mistrzostw Opolszczyzny Juniorów
Konkurs nr 6 - kl. C-2 Program międzynarodowy konkursu zespołowego ME Juniorów, edycja FEI 2009, kor. 2015 - półfinał Otwartych Mistrzostw Opolszczyzny Seniorów

10.05.2015 Niedziela godz. 9:00

Konkurs nr 9 - kl. D-3 Program Międzynarodowy Konkurs Zespołowy Kategoria Dzieci
Konkurs nr 10 - kl. L-3 Program krajowy Ed. 2015
Konkurs nr 11 - kl. N–5 Program krajowy Ed. 2015
Konkurs nr 12 - kl. CC–5 Program międzynarodowy Intermediate I, edycja FEI 2009, kor. 2015  
Konkurs nr 13 - kl. P-3 Program krajowy, kuce kategoria junior młodszy Ed. 2015- finał Otwartych Mistrzostw Opolszczyzny Juniorów
Konkurs nr 14 - kl. C-3 Program międzynarodowy konkursu indywidualnego ME Juniorów, edycja FEI 2009, kor. 2015 - finał Otwartych Mistrzostw Opolszczyzny Seniorów

5. Warunki techniczne: Czworobok konkursowy 20x60m. na terenie otwartym, podłoże piaskowe
Rozprężalnia na terenie otwartym, 20x60m., oznaczona, podłoże jw.

6. Zebranie techniczne - piątek, 8 maja 2015 godz. 19.30 w pałacu. Stajnie będą gotowe od godz.10.00 w piątek 10 maja 2015, pasza, żłoby i wiadra do pojenia własne.
Wcześniejszy przyjazd lub dłuższy pobyt należy uzgodnić z wyprzedzeniem i odnotować w zgłoszeniu

7. Zgłoszenia: do 04.05.2015 wyłącznie pisemne faxem lub e-mailem. Prosimy o dokładne zgłoszenie koni i zawodników na obowiązujących drukach.

8. Zawodników i konie obowiązuje pełna dokumentacja zgodna z w/wym. przepisami. Świadectwo wet. należy okazać przed wyładowaniem koni

9. Warunki udziału w zawodach:
Zawodnicy i konie uczestniczą w zawodach na własny koszt i ryzyko (organizator nie ponosi odpowiedzialności w razie wypadków, zachorowań zawodników, trenerów, luzaków, szefów ekip i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń).

10. Opłaty:
•    opłata organizacyjna za start w Otwartych Mistrzostwach Opolszczyzny w Ujeżdżeniu - 160zł od konia za całe zawody (w tym opłata na rzecz OZJ).
•    opłata organizacyjna za start w Zawodach Regionalnych – 140zł za rundę lub 80zł za start w konkursie (w tym opłata na rzecz OZJ).
•    boks ze słomą - 150zł całe zawody
•    noclegi LKJ "LEWADA" - pokoje wieloosobowe - cena 25 zł/ nocleg
•    wyżywienie w LKJ "LEWADA" - 15zł śniadanie, 25zł obiad, 15zł kolacja

11. Nagrody: Organizator zapewnia flot's dla zwycięskich koni w Zawodach Regionalnych. W Mistrzostwach Opolszczyzny flot’s dla koni, medale i puchary dla zawodników, nagrody rzeczowe dla juniorów oraz nagrody pieniężne dla seniorów w wysokości:
I miejsce senior - 700zł
II miejsce senior - 500zł
III miejsce senior - 300zł

Regulamin Otwartych Mistrzostw Opolszczyzny w Ujeżdżeniu
1. Zawody rozgrywane są zgodnie z aktualnymi przepisami PZJ i wymogami wet. oraz Regulaminem Ujeżdżenia PZJ i wymogami wet. Obowiązuje pełna dokumentacja zgodna z w/wym. przepisami.
2. W Otwartych Mistrzostwach Opolszczyzny w Ujeżdżeniu udział brać mogą wszyscy zawodnicy zarejestrowani w dyscyplinie ujeżdżenia w swoim Wojewódzkim Związku Jeździeckim, lub Polskim Związku Jeździeckim, a za zgodą sędziego głównego i organizatorów także zawodnicy z innych krajów, posiadający pozwolenie na starty na terenie Polski.
3. W Otwartych Mistrzostwach Opolszczyzny w Ujeżdżeniu klasyfikowani są: w rundzie seniorów wszyscy startujący zawodnicy, w rundzie juniorów zawodnicy do 18 lat (decyduje rok urodzenia).
4. W finale zawodnik może startować tylko na jednym koniu.
5. Zawodnicy są klasyfikowani w swoich grupach wiekowych. Do końcowej punktacji Otwartych Mistrzostw Opolszczyzny liczyć będzie się suma wyników z półfinału i finału.
Propozycje zatwierdzone przez Opolski Związek Jeździecki

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
FEI wymaga, od wszystkich osób zaangażowanych w jakikolwiek sposób w międzynarodowy sport jeździecki, przestrzegania Kodeksu Postępowania z Koniem oraz uznania i zaakceptowania zasady, że dobro konia zawsze jest najważniejsze i nigdy nie może być podporządkowane rywalizacji sportowej ani wpływom komercyjnym.
1. Dobro konia jest wartością nadrzędną ponad wszelkimi innymi wymaganiami na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach.
a) Prawidłowe postępowanie z koniem
Warunki stajenne, karmienie i trening muszą być zgodne z zasadami prawidłowego postępowania z koniem oraz nie mogą zaburzać jego dobrostanu. Nie będzie tolerowane jakiekolwiek postępowanie, które może spowodować cierpienie fizyczne lub psychiczne konia podczas trwania zawodów lub poza nimi.
b) Metody treningowe
Konie mogą być poddawane jedynie takiemu treningowi, który odpowiada ich możliwościom fizycznym i poziomowi dojrzałości do danej dyscypliny. Nie mogą być poddawane żadnym metodom szkoleniowym, które są brutalne i powodują strach, lub do których konie nie zostały odpowiednio przygotowane.
c) Kucie i sprzęt
Dbałość o kopyta i kucie musi spełniać wysokie standardy. Sprzęt musi być tak zaprojektowany i dopasowany, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała.
d) Transport
Podczas transportu konie muszą być w pełni zabezpieczone przed urazami i innymi zagrożeniami zdrowia. Pojazd musi być bezpieczny, dobrze wentylowany, utrzymany w wysokim standardzie technicznym, regularnie dezynfekowany i prowadzony przez
kompetentnych kierowców. Kompetentna towarzysząca obsługa musi być zawsze gotowa do zaopiekowania się koniem.
e) Przejazd
Wszystkie transporty koni muszą być starannie zaplanowane. Muszą być uwzględnione regularne przerwy na odpoczynek z dostępem do pożywienia i wody - zgodnie z aktualnymi wytycznymi FEI.
2. Konie i zawodnicy musza być prawidłowo wytrenowani, przygotowani i zdrowi zanim zostaną dopuszczeni do zwodów.
a) Właściwe przygotowanie i kwalifikacje
Tylko właściwie przygotowane konia i zawodnicy o potwierdzonych umiejętnościach mogą brać udział w zawodach.
b) Stan zdrowia
Żaden koń wykazujący oznaki choroby, kulawizny lub innych znaczących dolegliwości czy wcześniej występujących zaburzeń nie może zostać dopuszczony do startu lub kontynuować udziału w zawodach, jeżeli będzie to zagrażało dobrostanowi konia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się po opinię do lekarza weterynarii
c) Doping i leczenie
Stosowanie środków dopingujących i leków jest poważnym nadużyciem dobrostanu konia i nie będzie tolerowane
Po jakimkolwiek leczeniu weterynaryjnym należy zapewnić koniowi wystarczająco długi czas na pełny powrót do zdrowia, przed ponownym udziałem w zawodach.
d) Zabiegi chirurgiczne
Nie są dozwolone jakiekolwiek zabiegi chirurgiczne, które zagrażają dobrostanowi danego konia lub bezpieczeństwu innych koni i/lub zawodników uczestniczących w zawodach.
e) Ciąża/ Klacze po niedawnym porodzie
Nie mogą startować w zawodach ciężarne klacze po upływie czwartego miesiąca ciąży ani klacze ze źrebięciem.
f) Nadużycie pomocy
Nie będzie akceptowane okrucieństwo wobec konia przy użyciu naturalnych pomocy jeździeckich lub pomocy dodatkowych (np. bat, ostrogi, itp.).
3. Zawody nie mogą naruszać dobrostanu konia
a) Tereny zawodów
Konie mogą być trenowane i startować wyłącznie na odpowiedniej i bezpiecznej nawierzchni. Wszystkie przeszkody muszą być zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie konia.
b) Podłoże
Wszystkie nawierzchnie, po których konie chodzą, trenują lub rywalizują muszą być zaprojektowane i utrzymane tak, aby ograniczyć czynniki mogące prowadzić do kontuzji. Należy zwrócić szczególną uwagę na przygotowanie, skład i utrzymanie nawierzchni.
c) Ekstremalne warunki pogodowe
Zawody nie mogą być rozgrywane w ekstremalnych warunkach pogodowych, jeśli mogą być zagrożone dobrostan lub bezpieczeństwo koni. Muszą być zabezpieczone środki niezbędne do szybkiego schłodzenia koni zaraz po zakończeniu przejazdu w konkursie.
d) Stajnie podczas zawodów
Stajnie muszą być bezpieczne, higieniczne, komfortowe, dobrze wentylowane i o wystarczających wymiarach dla typu i usposobienia konia. Zawsze musi być dostępna czysta, dobrej jakości i odpowiednia pasza oraz ściółka, świeża woda do picia i woda gospodarcza.
e) Odpowiednia kondycja do podróży
Po zawodach koń musi być w dobrej kondycji przed podróżą powrotną, zgodnie z wytycznymi FEI.
4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom odpowiednią opiekę po zakończeniu zawodów oraz humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej.
a) Leczenie weterynaryjne
Na terenie zawodów zawsze musi być dostępna profesjonalna opieka weterynaryjna. Jeśli koń jest kontuzjowany lub przemęczony podczas zawodów, jeździec musi zaprzestać jazdy, a lekarz weterynarii musi zbadać konia.
b) Skierowanie do kliniki dla koni
W razie konieczności koń powinien zostać przetransportowany ambulansem do najbliższej, odpowiedniej kliniki dla koni w celu dalszego diagnozowania i leczenia. Kontuzjowane konie muszą przed transportem otrzymać właściwą wspomagającą pomoc lekarsko-weterynaryjną.
c) Urazy podczas zawodów
Przypadki urazów podczas zawodów powinny być monitorowane. Jakość podłoża, częstość konkursów i jakiekolwiek inne czynniki ryzyka powinny być dokładnie analizowane, aby wskazać drogę zminimalizowania ryzyka występowania urazów.
d) Eutanazja
Jeśli urazy są bardzo poważne, z humanitarnych powodów i jedynie w celu zmniejszenia cierpienia, koń może zostać poddany eutanazji przez lekarza weterynarii, tak szybko, jak to możliwe.
e) Emerytura
Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom godne i humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej i przejściu na emeryturę.
5. FEI wzywa wszystkie osoby zaangażowane w sport jeździecki do osiągania najwyższego możliwego poziomu wiedzy w ich specjalności w zakresie opieki i postępowania z koniem biorącym udział w zawodach.

Szukaj w serwisie

Nasi Partnerzy