Ludowy Klub Jeździecki LEWADA, ul. Parkowa 23, 47-263 Zakrzów
tel.: 77 4875417, e-mail: lewada@kjlewada.pl
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00

 

        

Akademia Pana Kuca

W sobotę 23 kwietnia zapraszamy najmłodszych adeptów jeździectwa na Akademię Pana Kuca. Podczas jednego dnia w obiektach LKJ Lewada będzie można zaprezentować swoje umiejętności, zdać egzamin na Odznakę Jeżdżę Konno, albo Odznakę Jeździecką PZJ, wysłuchać krótkich prelekcji sędziów jeździectwa i lekarzy weterynarii, wziąć udział w wyścigu hobby horse oraz przygotowanych grach i zabawach.

1. Organizator: Ludowy Klub Jeździecki Lewada tel. 77 487 5417
2. Termin: 23 kwietnia 2022 od godz. 10:00
3. Miejsce: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Parkowa 20, 47-260 Zakrzów
4. Termin zgłoszeń: 19 kwietnia 2022, lub do wyczerpania miejsc.
4.1. Zgłoszenia prosimy przesyłać poprzez platformę na portalu Zawody Konne https://zawodykonne.com/zawody/47/71
4.2. W zgłoszeniach prosimy podać imię i nazwisko uczestnika, wiek uczestnika, nazwę stajni, imię konia oraz zaznaczyć właściwe konkursy.
4.3. Opiekunowie uczestników zobowiązani są przed rozpoczęciem APK do wniesienia w biurze opłat oraz przedstawienia:
- zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Akademii Pana Kuca
- polisy ubezpieczeniowa NNW
5. Prezentacja umiejętności jeździeckich:
5.1. Tor dla początkujących – krzyżaki i drągi z asekuracją
5.2. Tor dla początkujących – krzyżaki i drągi dla jeżdżących samodzielnie
5.3. Ujeżdżenie dla początkujących PROGRAM
5.4. Skoki przez przeszkody dla najmłodszych – wys. Nie więcej niż 50cm
Dla wszystkich chętnych uczestników APK wyścigi happy horses.
6. Opłaty:
6.1. Startowe 90 zł od uczestnika. Jeden uczestnik może zaprezentować się maksymalnie dwa razy w dowolnych konkursach. Jeden koń może brać udział maksymalnie w dwóch prezentacjach w ujeżdżeniu lub skokach (tor dla początkujących jest poza limitem prezentacji).
7. Egzaminy na odznaki:
7.1. Odznaka Jeżdżę Konno: więcej informacji TUTAJ
7.2. Odznaka jeździecka PZJ (brązowa i srebrna): więcej informacji TUTAJ
8. Warunki techniczne:
8.1. Akademia Pana Kuca odbywa się w halach jeździeckich GOSiR Zakrzów – podłoże piaszczyste.
8.2. Tor dla początkujących – krzyżaki i drągi z asekuracją może być rozgrywany w dowolnym chodzie, z asekuracją instruktora, lub opiekuna uczestnika.
8.3. Tor dla początkujących – krzyżaki i drągi dla jeżdżących samodzielnie rozgrywany jest w kłusie bez asekuracji.
8.4. Ujeżdżenie dla początkujących to samodzielne zmierzenie się prostym programem na czworoboku ujeżdżeniowym wg wcześniej opublikowanego schematu.
8.5. Skoki przez przeszkody dla najmłodszych – samodzielne pokonanie prostego parkuru składającego się z sześciu przeszkód – krzyżaki i stacjonaty o wysokości nie więcej niż 50cm
9. Dekoracja wszystkich uczestników odbędzie się pieszo, wierzchowce wraz z opiekunami ustawiają się w drugim rzędzie.
10. Uczestnicy:
Akademia Pana Kuca przeznaczona jest dla młodych adeptów jeździectwa.
Uczestników obowiązuje galowy strój jeździecki, kask i kamizelka ochronna.
Minimalny wiek dla koni to cztery lata. Konie muszą posiadać paszport lub inny dokument stwierdzający ich tożsamość i wiek oraz aktualne szczepienia.
11. Program Akademii Pana Kuca:
09:00 - otwarcie biura,
10:00 - zbiórka na hali, oglądanie toru przeszkód APK,
11:00 - zbiórka w stajni rozpoczęcie egzaminu na Odznakę Jeżdżę Konno
11:00 - rozpoczęcie prezentacji APK, w przerwach prelekcje dla najmłodszych
12:00 - rozpoczęcie egzaminu na brązową i srebrną odznakę PZJ
14:00 – wyścigi hobby horse
17:00 – planowany czas zakończenia
12. Nagrody: rozety oraz upominki dla wszystkich uczestników Akademii Pana Kuca.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań
uczestników, luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i
innych zdarzeń losowych.
14. Nad bezpieczeństwem uczestników Akademii Pana Kuca czuwał będzie ratownik medyczny.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie.

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startów, dobrostan konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia oraz transportu.
II. Konie i jeźdźcy muszą być zdrowi, kompetentni i wytrenowani, zanim wezmą udział w zawodach. Dotyczy to także stosowanych leków, środków medycznych oraz zabiegów chirurgicznych zagrażających dobrostanowi konia lub ciąży klaczy, oraz przypadków nadużywania pomocy medycznej.
III. Udział w zawodach nie może zagrażać dobrostanowi konia. Należy zwracać szczególną uwagę na teren zawodów, stan techniczny podłoża, warunki stajenne i atmosferyczne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo, także podczas podróży powrotnej z zawodów.
IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające jeździectwie do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

Szukaj w serwisie

Nasi Partnerzy