Ludowy Klub Jeździecki LEWADA, ul. Parkowa 23, 47-263 Zakrzów
tel.: 77 4875417, e-mail: lewada@kjlewada.pl
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00

 

        

 

Spotkanie integracyjne osób niesamodzielnych

Dnia 22 czerwca 2022 serdecznie zapraszamy osoby niesamodzielne wraz z opiekunami do Zakrzowa na spotkanie integracyjne.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Nie-Sami-Dzielni II - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

Szukaj w serwisie

Nasi Partnerzy