Ludowy Klub Jeździecki LEWADA, ul. Parkowa 23, 47-263 Zakrzów
tel.: 77 4875417, e-mail: lewada@kjlewada.pl
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00

     

 

HZOiR-A Zakrzów - środki ostrożności

Jako organizatorzy zawodów HZOiR-A w dniach 3-5 marca 2021, zdecydowaliśmy się na podjęcie następujących środków ostrożności w związku z herpeswirusem koni:
- na wjeździe na zawody wyznaczyliśmy miejsce na szczegółową kontrolę weterynaryjną przybyłych koni (w tym pomiar temperatury koni). Żaden koń nie może wejść na teren zawodów przezd kontrolą weterynaryjną (obowiązkowy paszport!);
- przyjazd koni na zawody w dniu 4 marca możliwy będzie w godzinach 11:00-20:00;
- wejście na teren zawodów koni, które nie korzystają z boksów możliwe będzie wyłącznie po przejściu kontroli weterynaryjnej, nie później niż 90 minut przed konkursem, w którym koń ma brać udział;
- wykreśliliśmy z udziału w zawodach konie stacjonujące poza terytorium Polski;
- na terenie zawodów zalecamy zawodnikom stałe monitorowanie stanu zdrowia koni (codzienne mierzenie temperatury) i zwracanie uwagi na ewentualne wystąpienie charakterystycznych objawów klinicznych (gorączka, wypływ surowiczy z nosa i worków spojówkowych, objawy niezborności ruchowej). W przypadku wystąpienia powyższych objawów należy niezwłocznie powiadomić lekarza weterynarii zawodów (Przemysław Różycki 601501521);
- zalecamy przestrzegać właściwych zasad higieny podczas obsługi koni i ich transportu. Nie można stosować tych samych szczotek, zgrzebeł i derek u kilku koni. W przypadku konieczności zastosowania tego samego sprzętu do higieny u kliku koni sprzęt taki musi być dezynfekowany po każdym użyciu;
- podczas zawodów należy do minimum ograniczyć kontakty pomiędzy uczestniczącymi w nich końmi i obsługującymi je osobami.

Szukaj w serwisie

Nasi Partnerzy